نئوبانک تمام دیجیتال بانک خاورمیانه رونمایی شد

نئوبانک تمام دیجیتال بانک خاورمیانه رونمایی شد

بانک خاورمیانه سرویس تمام دیجیتال خود با نام بانکینو را رونمایی کرد. به گزارش زومیت، نئوبانک که بانکی تمام دیجیتال است، تاکنون به‌صورت واقعی در ایران تأسیس نشده بود؛ اما حالا بانک خاورمیانه سرویسی معرفی کرده است که خدمات مختلف بانکی، از ایجاد حساب و انجام تراکنش‌ گرفته تا دریافت وام، به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌کند.

بنا به‌ گفته مدیرعامل بانک خاورمیانه، تعداد بالا یا پایین شعب برای بانک‌ها همواره چالش و مشکل محسوب می‌شود. پرویز عقیلی کرمانی می‌گوید بانک‌های بزرگ ایران بیش از هزار شعبه در کشور دارند و همین موضوع، رقابت را بسیار دشوار می‌کند؛ از سوی دیگر، محدودیت شعب مقدار سپرده‌های بانکی را دچار ریزش می‌کند؛ در نتیجه ضرورت وجود بانکداری دیجیتال احساس می‌شد. در واقع بانک خاورمیانه تاکنون بانکداری شرکتی انجام می‌داد و حالا با بانکینو به‌ سمت بانکداری خرد رفته است.

مدیرعامل بانک خاورمیانه در مراسم رونمایی از بانکینو

بانک خاورمیانه کار روی نئوبانک خود را از سال ۹۸ آغاز کرد، نسخه اولیه بانکینو دیماه آماده و محصول نهایی در بهمنماه بهصورت عمومی راهاندازی شد. مدیر تحول دیجیتال بانک خاورمیانه، در مورد نگاه بانک خاورمیانه به ارائه متفاوت خدمات بانکداری گفت:

در فروردین ۹۸، با ایده سودمند کردن بانکداری خرد، به سمت بانکداری تمام دیجیتال حرکت کردیم. ما در بانک خاورمیانه و بانکینو هدفگذاری را بر توسعه نئوبانک نگذاشتهایم بلکه هدف ما این بود که تجربه کاربر را در صنعت بانکی تغییر دهیم؛ تجربهای که تا پیش از این مشتری به شعب بانکی سنتی مراجعه و سعی میکرد خدمات خود را دریافت کندفرآیندی که تاکنون در صنعت بانکی شاهد آن بودیم، ثابت نگه داشتن بانکداری سنتی بود که اگرچه در گذشته خوب عمل میکرد ولی در راستای تحولات بانکی خدمات مورد نیاز را ارائه نمیداد. در بانکینو به دنبال یک نگاه جدید در عرصه بانکداری بودیم، نگاهی که به مشتری با نگاه ویژه نگریسته میشد و بهعنوان تمرکز اصلی تجربه دیجیتال مطرح میگردید.

ماکان سپهر افزود در انتهای بهمن ۹۸، شیوع کرونا باعث ایجاد فضای رقابتی در بانکها برای حرکت به سمت نئوبانکو بانکداری دیجیتال شد. به گفته وی، هماکنون میانگین زمان افتتاح حساب در بانکینو زیر هفت دقیقه است. «وامینو» محصول جدید بانکینو است که در کمتر از هفت دقیقه وامی تا سقف ۱۰ میلیون تومان را بدون نیاز به ضامن، چک یا سفته برای مشتری واریز میکند. مدیر بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه میگوید خدمات این بانک تا چهار ماه آینده تکمیل میشود و مانند یک بانک کامل ارائه خدمت میکند.

مدیر بانکینو در مورد امنیت این سرویس تمام دیجیتال، به محدودیت استفاده از اپلیکیشن تنها در موبایل و وجود نداشتن امکان شناساندن دستگاههای قابل اطمینان (Trusted Devices) اشاره کردمحدود کردن تراکنشها قابلیت دیگری در این حوزه، برای ایجاد محدودیتهایی روی کارت بانکی مشتری است تا از کارت تنها در موقعیتهای خاص (برای مثال دستگاه پوژ یا ATM) استفاده شود.

مدیر دیجیتال بانک خاورمیانه، مدیر بانکینو

بانکینو از زمان آغاز فعالیت تاکنون، حدود ۱۰ هزار مشتری جذب کرده است؛ ۲۲ درصد کل کاربران به‌صورت روزانه از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند و حدود ۶۵ درصد کل کاربران به‌صورت ماهیانه در اپلیکیشن فعال هستند.