معرفی مپنا مایند؛ اینترنت اشیا در صنایع در راستای انقلاب چهارم صنعتی

معرفی مپنا مایند؛ اینترنت اشیا در صنایع در راستای انقلاب چهارم صنعتی

شرکت مکو در تیرماه سال ۱۳۸۳ تنها با ۱۲ کارشناس کار خود را آغاز کرد؛ اما ‌اکنون بیش از ۴۰۰ نفر با این شرکت همکاری دارند. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۴، مکو لیسانس شرکت زیمنس AG را برای تولید سیستم برق و کنترل توربین‌ها و ژنراتورها کسب کرد. در ماه آذر ۱۳۸۴، مکو قرارداد لیسانس دیگری با شرکت سوئیسی ABB برای تولید SEE،اSFC و سیستم حفاظت ژنراتور امضا کرد.

انقلاب صنعتی اول از آب و انرژی بخار به منظور مکانیزه کردن تولیدات استفاده کرد و انقلاب صنعتی دوم از قدرت الکتریسیته برای تولید انبوه بهره برد. سومین انقلاب صنعتی از علم الکترونیک و فناوری اطلاعات در تولید خودکار استفاده کرد. انقلاب چهارم صنعتی بر پایه‌ی انقلاب سوم بنا نهاده شده و شامل ترکیب فناوری‌های مختلف است که مرزهای جدیدی در دنیای صنعتی به ‌وجود می‌آورد. در همین راستا شرکت مپنا با توسعه‌ی راهکاری با عنوان مپنا‌مایند، قصد دارد مراکز صنعتی را به اینترنت متصل کند.

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم و کارایی مپنامایند، در ادامه همراه زومیت باشید:

تماشا در یوتیوب | تماشا در IGTV


آیا با شرکت مپنا آشنایی دارید؟