مرکز ملی فضای مجازی: بخش خصوصی مشابه داخلی کلاب هاوس را ایجاد کند

مرکز ملی فضای مجازی: بخش خصوصی مشابه داخلی کلاب هاوس را ایجاد کند

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از بخش خصوصی دعوت کرد خدمتی مشابه شبکه اجتماعی گفت‌وگومحور کلاب هاوس در داخل کشور ایجاد کنند. او در این زمینه تأکید کرد که ایجاد چنین سرویسی در داخل کشور با توجه به زیرساخت‌های داخلی به‌راحتی مقدور است.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان تصریح کرد که راه‌اندازی برخی سرویس‌ها به دانش فنی بالا، زیرساخت‌های ارتباطی گسترده و هزینه‌های بسیار زیاد نیاز دارد اما برخی سرویس‌های دیگر ویژگی‌های فنی و ترافیکی ساده‌تری دارند و در این موارد می‌توان به‌راحتی به نمونه داخلی چنین خدماتی دست پیدا کرد. او در همین خصوص نسبت به ایجاد شبکه‌ای اجتماعی مانند کلاب هاوس اظهارنظر کرد:

سطح دانش فنی و تجربه کشور به‌گونه‌ای است که هم‌اکنون ایجاد سرویسی مشابه کلاب هاوس برای بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال و موجود در کشور به‌سادگی مقدور است.

مقاله‌های مرتبط:

خوراکیان تأکید کرد که برای رفتن به‌سوی ایجاد چنین سرویس‌های داخلی نیاز به مسدودسازی آن‌ها نیست. وی در این مورد توضیح داد:

ایجاد سرویس‌ها و خدمات داخلی در فضای مجازی لزوما به‌معنای نفی سرویس‌های خارجی نیست بلکه ایجاد این‌گونه خدمات در داخل کشور اولا ضریب استقلال کشور را افزایش می‌دهد و ثانیا موجب رشد و ارتقای دانش فنی در کشور می‌شود. اگر می‌گوییم سرویس داخلی ایجاد شود، به‌معنای بستن مشابه خارجی آن نیست بلکه می‌خواهیم کشور از یک استقلال نسبی در این حوزه‌ها برخوردار شود؛ بالاخره این شرکت‌ها با ما تعامل ندارند و کاملا تحت نفوذ دولت‌های متخاصم قرار دارند و به‌صورت ابزار برای آن‌ها عمل می‌کنند لذا ما با تقویت سرویس‌های داخلی باید در مواقعی که آن‌ها برای ما محدودیت و مشکل ایجاد می‌کنند، بتوانیم نیازهای کاربران را تأمین کنیم.

امیر خوراکیان در همین زمینه، ضمن دعوت از بخش خصوصی برای ایجاد چنین خدمتی، تأکید کرد که ضمانت‌های حقوقی برای پرهیز از مداخلات غیرمنطقی بخش‌های مختلف در این‌گونه امور، اطمینان‌بخش و بهترین مشوق برای بخش خصوصی برای ورود به این حوزه است.