مدیرعامل مبین ‌نت: توسعه ۵G نیازمند اصلاح سیاست‌گذاری در حوزه پروانه است

مدیرعامل مبین ‌نت: توسعه ۵G نیازمند اصلاح سیاست‌گذاری در حوزه پروانه است

مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین‌نت در نشست تخصصی ۵G و بن‌بست توسعه‌ی زیرساخت‌های ثابت در حاشیه‌ی نمایشگاه اینترنت اشیاء، راهبردهایی برای حوزه‌ی تسهیم درآمد اپراتورها مطرح کرد. به گزارش مبین‌نت، حسین طهرانی با اشاره به مشکلات جدی برای گذار به فناوری ۵G گفت: «امروزه اپراتورها در ایران برای توسعه‌ی شبکه ۴G و به‌روزرسانی تکنولوژی برای گذار به فناوری ۵G دچار مشکلاتی جدی هستند.»

طهرانی با اشاره به تجارب مشابه در کشورهای مختلف، گفت تمامی اپراتورها برای توسعه‌ی شبکه و پیشرفت تکنولوژی از سرریز درآمد خود استفاده می‌کنند. او تأکید کرد مشکل اصلی توسعه‌ی شبکه و ارتقای تکنولوژی در ایران، تعارضات موجود در حوزه‌ی سیاست‌گذاری است. طهرانی اضافه کرد:

اگر می‌خواهیم ۵G را در کشور توسعه دهیم، مشکل توسعه تقاضا نیست؛ بلکه مهم‌ترین معضل، خلأهای موجود در حوزه‌ی سیاست‌گذاری از جمله تسهیم درآمد پروانه‌ی جدید است.

به ‌گفته‌ی مدیرعامل مبین‌نت، در پروانه مورد تصویب ۵G تسهیم درآمد اپراتورها که باید به دولت پرداخته شود، این مقدار به یک‌باره به ۳۲ درصد برای اپراتورهای FWA رسیده است. طهرانی افزود: «البته در این پروانه اختلاف زیادی بین تسهیم سرویس‌های DSL و اپراتورهای FWA دیده می‌شود. DSL-ها تسهیم درآمدی سه درصدی در این پروانه‌ی جدید دارند و این در شرایطی است که اپراتورهای FWA باید در شبکه ارتباطات نسل پنجم، ۳۲ درصد تسهیم درآمد را بپردازند.»

بنا به گفته‌های طهرانی، ADSL و FWA در حوزه‌ی ثابت سرویس ارائه می‌دهند و خواسته‌ی اپراتورهای FWA این است که دولت در حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌های پروانه مورد تصویب شبکه ۵G بازنگری کند. ضمن این بازنگری، نیاز است ویژگی‌هایی مانند تسهیم درآمد ۳۲ درصدی برای اپراتورهای FWA مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه به ‌گفته‌ی مدیرعامل مبین نت، سیاست‌گذاری کنونی تهدید جدی برای توسعه‌ی شبکه ۵G و ارتقای تکنولوژی خواهد بود.