سال‌روز تولد خوارزمی به‌عنوان روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شد

سال‌روز تولد خوارزمی به‌عنوان روز ملی فناوری اطلاعات نام‌گذاری شد

با پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۲ تیر به‌عنوان روز ملی فناوری اطلاعات نامیده و در تقویم رسمی کشور درج شد. ۲۲ تیر، سال‌روز تولد محمدبن‌موسی خوارزمی، دانشمند بزرگ ایرانی است که همواره از او در حوزه‌ فناوری و نوآوری یاد می‌شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره این دانشمند بزرگ نوشته است:

ارتباط خوارزمی با روش‌های الگوریتمی که اولین‌بار در کتاب جبر و مقابله به کار گرفته است، به استدلال چندانی نیاز ندارد؛ چرا‌که حتی نام این روش از تغییر نام خوارزمی در یک گذار انجام شده است. «الخوارزمی»، «الگوریسمی»، «الگوریسم» و در‌نهایت «الگوریتم» مبتنی‌بر روشی است که خوارزمی در کتاب جبر و مقابله برای بیان شیوه حل مسائل به‌کار گرفته است و بر تعریف امروزی الگوریتم انطباق دارد. اگر چالز بابیچ پدر «علم کامپیوتر» نامیده شده است، از خوارزمی نیز به‌عنوان پدر «دانش انفورماتیک» نام می‌برند.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، رئیس سازمان نصر معتقد است ثبت روز ملی فناوری اطلاعات در تقویم ملی می‌تواند توجه آحاد جامعه و بدنه حکومتی را به اهمیت فناوری برای ساختن آینده‌ای بهتر جلب کند. حسین اسلامی گفت:

هیچ‌چیز بیشتر از فناوری نمی‌تواند حکمرانی ما را به حکمرانی هوشمند نزدیک کند. چه در تهران و چه در شهرستان‌ها مردم از ابتدای روز از فناوری استفاده می‌کنند و تاکسی‌های اینترنتی، خدمات پرداخت، اینترنت و… نمونه‌هایی از استفاده از فناوری‌ها هستند. با‌این‌حال، با وجود نقش چشمگیر فناوری در زندگی امروز ما، جای روزی به نام فناوری‌ اطلاعات در تقویم خالی بود. گرامی‌داشت روزها امری نمادین است؛ اما رسانه‌ها در حال توجه به این روز هستند و عامه مردم هم پس از درج این روز در تقویم، آن را جدی‌تر می‌گیرند.

رئیس نصر تهران می‌گوید تغییرات سیاسی دگرگونی چندانی ایجاد نکرده‌اند؛ درحالی‌که تغییرات واقعی در بخش‌هایی ایجاد شده است که از فناوری استفاده کرده‌اند. او باور دارد:

در حکمرانی هم وضعیت به همین شکل است و برای بروز تغییرات جدی باید در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مدیریت ارشد فناوری اطلاعات (CIO) داشته باشیم؛ فردی ارشد که نه در سطح مشاور وزیر، بلکه در سطح قائم‌مقام و معاون راهبر تحول فناوری در کشور باشد.