رگولاتوری: ظرفیت پهن‌باند موبایل ٣٠ درصد افزایش می‌یابد