روبیکا: ما مجوزی از ساترا نگرفتیم که حالا باطل بشود