تلاش همشهری برای بازگشت به بازار آگهی‌های آنلاین

تلاش همشهری برای بازگشت به بازار آگهی‌های آنلاین

هجوم اینترنت و سونامی تغییرات ایجادشده در پی گسترش آن بسیاری از کسب‌وکارها را در جهان و البته کشورمان دستخوش تغییرات شگرفی کرد. یکی از حوزه‌هایی که درمقایسه‌با کشورهای توسعه‌یافته با تأخیر دچار تحول شد، صنعت انتشار آگهی و نیازمندی‌هایی بود که استقبال از آن‌ها دست‌کمی از روزنامه‌ها و محتوای آن‌ها نداشت.

شاید بتوان نیازمندی‌های روزنامه همشهری را ازجمله نمونه‌های شناخته‌شده‌ای خواند که پس از گسترش نفوذ اینترنت و ظهور سرویس‌های نظیر شیپور و دیوار، دیگر فضایی برای قد عَلَم‌کردن نداشت. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد نیازمندی‌های روزنامه همشهری هرچند دیر بازگشته است تا با ردایی جدید از جنس دیجیتال دوباره به روزهای اوج بازگردد. البته این امر با حضور سرویس‌هایی چون دیوار و شیپور که به کسب‌وکارهایی ریشه‌دار تبدیل شده‌اند، امری بس دشوار است. 

حالا اندکی پس از بازگشت آگهی‌های همشهری در قالب اپلیکیشن نیازمندی‌ها، نشانه‌هایی از همکاری همشهری با سایر بازیگران دیجیتال کشور مانند روبیکا شنیده می‌شود، چنانکه می‌توان رد این همکاری را در بیلبوردهای شهری و تبلیغات روزنامهٔ همشهری مشاهده کرد که نشان‌دهنده ارائه نسخه موبایل‌ وب‌اپلیکیشن نیازمندی‌های همشهری برای کاربران سوپر اپلیکیشن روبیکا است.

باید دید آیا نیازمندی‌های همشهری می‌تواند شکوه گذشته خود را در دنیای دیجیتال و با وجود رقبای کاربلد بازپس گیرد یا خیر؟ در این بین ارائه‌ی خدمات متنوع از جانب سوپراپلیکیشن‌ها نیز جالب توجه است.