تعرفه برق مراکز استخراج‌ رمزارز ۱۶۵۰ تومان تعیین شد

تعرفه برق مراکز استخراج‌ رمزارز ۱۶۵۰ تومان تعیین شد

طبق اعلام وزارت نیرو، تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر است. برق مراکز استخراج رمزارز با یکی از این چهار روش تأمین خواهد شد: ۱. ازطریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ ۲. از‌طریق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی؛ ۳. ازطریق نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی؛ ۴. ازطریق اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق.

مقاله‌های مرتبط:

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، بهای هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها ۱۶هزار و ۵۷۴ ریال تعیین شده است. همچنین به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) نیز بهای هر کیلووات‌ساعت انرژی برق با ضریب دو و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم محاسبه و دریافت می‌شود.

وزارت نیرو تأکید کرده است نرخ اعلامی براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما هر سه ماه یک‌بار اصلاح و به‌روزرسانی و برای وزارت نیرو ارسال می‌شود.

  • در روش «تأمین برق ازطریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر» مراکز ‌استخراج ‌رمزارز با هر میزان قدرت ‌می‌توانند ‌برق ‌موردنیازشان ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تأمین کنند. تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر برای استخراج رمزارز در این حالت بلامانع است. اگر انرژی موردنیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به وی باشد، انرژی مازاد مورد‌نیاز را شرکت برق تأمین می‌کنود. به‌علاوه، انرژی دریافت‌شده از شبکه در سایر اوقات باید با شبکه تهاتر شود.
  • در روش «تأمین برق از طریق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی» متقاضی می‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. در این حالت، معادل صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای این طرح‌ها براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو برای تأمین برق مراکز استخراج رمز ارز دراختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.  
  • در روش «تأمین برق با نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی» متقاضی فقط مجاز است انرژی الکتریکی موردنیاز را با سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی تأمین کند. در این حالت، اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمزارزها ممنوع است که برق موردنیاز خود را ازطریق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث تأمین می‌کنند. بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تأمین‌کننده برق برای استخراج رمزارز نیز تابع مقررات مصوبه هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.
  • در روش «اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت‌های برق» واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت برخی موارد خواهد بود؛ ازجمله انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات ازطریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار می‌شود. همچنین، انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر ازطریق فیدر اختصاصی واگذار می‌شود.

در تمامی روش‌ها، شرکت برق موظف است وسایل اندازه‌گیری هوشمند را با هزینه متقاضی نصب کند. همچنین، متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمزارز وجهی با عنوان هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب پرداخت نمی‌کنند. وزارت نیرو تأکید کرده است در تمام روش‌ها، اگر به اعمال محدودیت برای تأمین برق ‌طی ساعات ‌اوج‌ بحرانی نیاز باشد، مطابق اولویت‌های وزارت نیرو اقدام خواهد شد.