با تصویب مجلس، اینترنت پیام‌ رسان ‌های داخلی ارزان شد

با تصویب مجلس، اینترنت پیام‌ رسان ‌های داخلی ارزان شد

مجلس در بررسی بخش درآمدی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد که نرخ تعرفه‌ی اینترنت برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را ۲۰ درصد تعرفه‌ی‌ پیام‌رسان‌های خارجی محاسبه کند.

به‌گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سحن علنی با الحاق یک ردیف به بند الحاقی (۲) تبصره‌ی ۱۸ ماده واحده‌ی این لایحه موافقت کردند. در ردیف الحاقی به این بند آمده است: «دولت مکلف است نرخ تعرفه‌ی اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه‌های پیام‌رسان‌های خارجی تعیین و وصول کند.»

مقاله‌ی مرتبط:

این در حالی است که دولت در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، از دی ۱۳۹۶ نیز تعرفه‌ی اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی را یک‌سوم نرخ تعرفه‌ی پیام‌رسان‌های خارجی محاسبه می‌کرد و با مصوبه‌ی امروز مجلس، این تعرفه به یک‌پنجم تقلیل پیدا می‌کند.

جعفر قادری، نماینده‌ی مردم شیراز، این بند را پیشنهاد کرده است. وی درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

یکی از موضوعات مهم این است بعد از کارهای خوبی که در زمینه‌ی طراحی نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های داخلی در کشور انجام شده، متأسفانه دولت آن‌طور که بایدوشاید، از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکرده است… برای اینکه این امکان و فرصت برای میزان استفاده و استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی بیشتر شود و مردم استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را ترجیح بدهند، باید این کاهش هزینه اتفاق بیفتد.