اسنوا مرکز فناوری و کارخانه نوآوری جدیدی در دانشگاه اصفهان تاسیس می‌کند

اسنوا مرکز فناوری و کارخانه نوآوری جدیدی در دانشگاه اصفهان تاسیس می‌کند

اسنوا قصد دارد مرکز فناوری و کارخانه نوآوری جدیدی در دانشگاه اصفهان احداث کند و در این راه از همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سود خواهد برد. این مرکز که نام «اسنوا تک» را خواهد داشت، تحقیق و توسعه پیشرفته و استودیو طراحی اسنوا را در خود جای می‌دهد.

کارخانه نوآوری این مرکز قرار است پتانسیل‌های اسنوا را با ایده و تفکرات جدید درگیر و بدین‌وسیله راهکارهایی جدیدتر در چالش‌های فناوری و پیرامون آن در حیطه‌های اجتماعی شناسایی کند؛ این امر به یافتن پاسخ‌های دقیق‌تر به تغییرات بسیار سریع در حوزه‌های یادشده منجر خواهد شد. مدیر روابط عمومی اسنوا در این خصوص می‌گوید:

این مرکز جدید ما را قادر می‌سازد تا در روابط با نخبگان و پژوهشگران، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را شکل دهیم، سرمایه‌گذاری‌های موجود را در مسیر جدید قرار داده که مجددا بر تعهد ما به پیشرو بودن فعالیت‌ها تأکید می‌کند. با این سطح از ادغام و همکاری، ما نشان می‌دهیم که چگونه می‌شود از تحول سبک فکری برای دستیابی به چابکی، کارآیی و حفظ مزیت رقابتی استفاده کرد.

به‌گفته علیرضا حاتمی، این مرکز یک پایگاه ایده‌آل برای پشتیبانی از یک شبکه پژوهش فناورانه است که به اسنوا امکان می‌دهد تخصص خود را گسترش داده و توانایی‌هایش را به مخاطبان بسیار گسترده‌تری در سراسر کشور و در سطح بین‌المللی نشان دهد.

مرکز فناوری اسنوا به مساحت ۲۸۰۰ متر در دانشکده جغرافیای دانشگاه اصفهان مستقر می‌شود و اولین مرکز فناوری بیرون از ساختمان‌های اسنوا خواهد بود. اسنوا تک در اردیبهشت توسط دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد.