ابرآروان در پی حمله هکری زیرساخت پردازش ابری در دیتاسنتر آسیاتک را ۳۰ ساعت خاموش کرد