آیا مسیریاب بلد به‌طور عامدانه و سیستماتیک در نقشه‌های OSM خرابکاری می‌کند؟ (بروزرسانی)