یونسکو در ایران باشگاه نوآوری و فناوری افتتاح کرد

یونسکو در ایران باشگاه نوآوری و فناوری افتتاح کرد

یونسکو سه‌شنبه هفته‌ی گذشته با برگزاری مراسمی در محل کمیسیون ملی یونسکو، باشگاه نوآوری و فناوری کشور را افتتاح کرد. پیمان سرحدی، رئیس این باشگاه، با اشاره به خلأ زیرساختی شامل ارتباطات بین‌الملل و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، قرارگرفتن استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در شبکه‌‌های بین‌المللی یونسکو را از جمله خدمات باشگاه فناوری و نوآوری یونسکو خوانده است. 

سرحدی در این رابطه می‌گوید:

در سال‌های اخیر که فعالیت پژوهشی داشتیم، متوجه شدیم که متأسفانه استفاده کافی از ظرفیت های نوآوری کشور نشده است. ما از طریق یونسکو و ایجاد زیرساخت‌های بین‌المللی خواستیم در پی رفع این نقص‌ها برآییم؛ از همین رو با کمک یونسکو باشگاه نوآوری و فناوری را ایجاد کردیم. در این باشگاه نخبگانی هستند که سعی کردیم با آن‌ها همفکری کنیم تا از ظرفیت نخبگان در داخل و خارج ایران استفاده‌ کنیم‌. ما در پی این هستیم که تجربیات خودمان را در اینجا پیاده و شبکه‌ای بین نخبگان ایرانی و خارجی ایجاد کنیم.

رسول شاهسونی، عضو هیأت رئیسه باشگاه نوآوری و فناوری، با بیان اینکه باشگاه چند هدف مهم در حوزه تجاری‌سازی و بسترسازی برای نوآوری دارد و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند، گفت:

ما نقص های بزرگی در این حوزه می‌دیدیم؛ برای مثال در اینکه بخواهیم از مسیر نوآوری به محصول برسیم دچار مشکل هستیم. در کشورهای دیگر یک پژوهشگر و صاحب ایده، صرفا ایده خود را تولید می‌کند؛ حتی دست نوشته‌های خود را ارائه می‌دهد و دیگر خودش پیگیر ثبت آن‌ها نمی‌شود. در آنجا افراد حقوقی هستند که اختراعات آن‌ها را تشریح می‌کنند؛ پس ما هم باید به سمت این سیستم روی بیاوریم، اجازه بدهیم یک پژوهشگر مسیر علمی خود را طی کند و ما در کنارش باشیم؛ یعنی پژوهش و ایده او را به تولید برسانیم. از همین رو ما در اینجا برای اینکه فرایند تولید طی شود متخصصانی داریم که صاحب علم هستند و در کنارشان افرادی داریم که صنعتگر هستند.

شاهسونی به تلاش در حوزه‌ی تجاری اشاره کرد تا بتوان تعاملات بین‌المللی را از طریق این باشگاه شکل داد. وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های مختلف از آلمان و آمریکا، گفت باید تلاش کرد تا این روابط برای متخصصان داخلی هم ایجاد شود. 

باید دید این باشگاه تا چه اندازه قادر است مشکلات موجود در رابطه با ارتباطات و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم در داخل کشور را مرتفع سازد؟