کسب‌وکارهای دارای «اینماد» ۶ روز برای پاسخ به شکایت مشتریان فرصت دارند

کسب‌وکارهای دارای «اینماد» ۶ روز برای پاسخ به شکایت مشتریان فرصت دارند

مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد از هفته‌ی آینده، مهلت‌ تعیین‌شده برای شاخص تأخیر در پاسخ‌گویی کسب‌وکارهای اینترنتی به ۶ روز کاهش می‌یابد. پیش‌ازاین، کسب‌وکارها سه مهلت زمانی ۹۶ ساعته (۷۲ و ۴۸ و ۲۴ ساعته) یا به‌عبارت‌دیگر، ۱۲ روز برای پاسخ‌گویی به شکایات داشتند.

مقاله‌های مرتبط:

به‌گزارش مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی، در به‌روزرسانی جدید کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی به‌طورکلی ۶ روز برای پاسخ‌گویی به هریک از شکایات دریافتی مهلت خواهند داشت و مهلت اولیه از زمان ثبت شکایت ۷۲ ساعت خواهد بود.

درصورت پاسخ‌گونبودن کسب‌و‌کار در ۷۲ ساعت اولیه، یک تأخیر برای آن کسب‌و‌کار ثبت و ۴۸ ساعت برای دور دوم پاسخ‌گویی مهلت داده می‌شود. درصورتی‌که کسب‌و‌کار در طول این مهلت زمانی هم به شکایت دریافتی پاسخی ارائه نکند، تأخیر دیگری برای آن ثبت و درنهایت مهلت زمانی پایانی ۲۴ ساعت است. درصورت پاسخ‌گونبودن کسب‌و‌کار پس از گذشت ۲۴ ساعت نهایی، شکایت ثبت‌شده به‌عنوان شکایت بدون پاسخ در کارتابل و پروفایل اینماد کسب‌و‌کار ثبت خواهد شد.