کاهش ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران

کاهش ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمار خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده‌ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای زیرپوشش و درصد مکالمات موفق در هریک از اپراتورها در زمستان ۱۳۹۸ را منتشر کرده است. براساس این آمار، ضریب نفوذ تلفن‌همراه و گوشی موبایل در ایران در سه‌ماهه‌ی چهارم سال گذشته ۱۴۲/۰۷ درصد است که درمقایسه‌با پاییز همان سال، ۰/۰۴ درصد کاهش یافته است. 

در سه‌ماهه‌ی‌ چهارم سال ۱۳۹۸، تعداد خطوط واگذارشده‌ی دائمی ۲۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰ عدد و خطوط واگذارشده‌ی اعتباری ۱۶۲ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۵۱۹ عدد است. بدین‌ترتیب، مجموع خطوط واگذارشده‌ی دائمی و اعتباری در این دوره، ۱۸۷ میلیون و ۷۳ هزار و ۶۰۹ بوده است. از این تعداد خط واگذارشده، ۲۱ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۰۶ خط دائمی و ۹۶ میلیون و ۵۵ هزار و ۷۴۶ خط اعتباری فعال هستند. این تعداد خط تلفن‌همراه فعال، مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال در کشور را به ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ عدد رسانده است.

تعداد خطوط واگذارشده‌ی دائمی این اپراتور تا پایان سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۶۸۳ رسیده که از این اعداد ۱۹ میلیون و ۴۰ هزار و ۶۶۲ خط فعال است. همراه‌ اول همچنین ۶۹ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۶۷۲ خط اعتباری واگذار کرده که ۴۳ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۶۱۵ خط آن فعال است. گفتنی است ضریب نفوذ این اپراتور ۷۵/۵۰ درصد اعلام شده است.

خلاصه عملکرد اوپراتورهای تلفن همراه

طبق این آمار، ۹۶/۵ درصد زیرپوشش ۲G و ۸۵ درصد زیرپوشش ۳G و ۸۱ درصد زیرپوشش ۴G قرار دارند. تعداد شهرهای و روستاهای زیرپوشش این اپراتور تا پایان سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب به ۱،۳۲۱ و ۴۴ هزار و ۹۱۸ و میزان پوشش جاده‌های اصلی و فرعی و ریلی نیز به ۸۶/۴۱ درصد رسیده است.

تعداد خطوط واگذارشده دائمی ایرانسل تا پایان سال گذشته، ۴ میلیون و ۸۵ هزار و ۹۳۷ است که از این تعداد، ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۷۲ خط فعال هستند. ایرانسل تا پایان سال گذشته‌، ۸۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۰۸ سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده که از این تعداد، ۴۸ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۴۳ خط فعال است. ضریب نفوذ این اپراتور ۶۱/۷۳ درصد اعلام شده است.

خلاصه عملکرد اوپراتورهای تلفن همراه

طبق این آمار، ۸۶/۹۴ درصد زیرپوشش ۲G و ۷۷/۹۰ درصد زیرپوشش ۳G و ۵۰/۱۲ درصد زیرپوشش ۴G قرار دارند. تعداد شهرهای و روستاهای زیرپوشش این اپراتور تا پایان سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب به ۱،۳۰۸ و ۱۷ هزار و ۸۶۲ و میزان پوشش جاده‌های اصلی و فرعی و ریلی نیز به ۶۷/۳۹ درصد رسیده است.

آمار تفکیکی رایتل

تعداد خطوط واگذارشده دائمی رایتل در پایان سال گذشته، به ۱۸۷ هزار و ۳۷۰ رسیده که ۱۰۰ هزار و ۱۷۲ خط دائمی این اپراتور فعال است. تعداد خطوط واگذارشده‌ی اعتباری رایتل در این مدت به ۷ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۷۳۹ عدد رسید که از این تعداد، ۳ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۵۸۸ خط فعال است. ناگفته نماند ضریب نفوذ این اپراتور ۴/۸۲ درصد اعلام شده است.

خلاصه عملکرد اوپراتورهای تلفن همراه

طبق آمار جدید، ۶۲/۴۴ درصد زیرپوشش ۳G و ۲۷/۵۵ درصد زیرپوشش ۴G قرار دارند. همچنین، تعداد شهرها و روستاهای زیرپوشش رایتل تا پایان سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب به ۴۶۹ و ۷۷ و میزان پوشش جاده‌های اصلی و فرعی و ریلی نیز به ۲۹/۳۶ درصد رسیده است.

ثبت هشت‌میلیارد دقیقه مکالمه 

براساس آمار جدید رگولاتوری، مجموع ترافیک ورودی اپراتورها از سمت اپراتورهای دیگر ۸ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۵۶ دقیقه بوده است. اپراتور همراه‌اول درمجموع ۴ میلیارد و ۳۲۲ میلیون و ۶۲۹ دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورها و بیش از ۳ میلیارد و ۵۸۱ میلیون و ۲۵۶ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورها داشته و ترافیک درون‌شبکه‌ی این اپراتور نیز بیش از ۲۸ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۶ هزار دقیقه بوده است. 

مقاله‌ی مرتبط:

ایرانسل درمجموع ۳ میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۷۵ دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورها و بیش از ۴ میلیارد و ۲۳۷ میلیون و ۸۸۲ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورها داشته و ترافیک درون‌شبکه‌ی آن نیز بیش از ۱۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۵۶۱ هزار دقیقه بوده است. 

رایتل نیز درمجموع بیش از ۳۲۱ میلیون و ۳۸۷ هزار دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورها و بیش از ۴۱۹ میلیون و ۲۰۲ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورها داشته و ترافیک درون‌شبکه‌ی آن هم بیش از ۲۱۷ میلیون و ۱۷۲ هزار دقیقه بوده است.