پیامک ۱۰ ریال گران می‌شود

پیامک ۱۰ ریال گران می‌شود

اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی کشور براساس لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ موظف هستند علاوه‌بر قیمت مصوب هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال (معادل یک تومان) را از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت و به حساب خزانه واریز کنند.

هم‌اکنون، هزینه‌ی ارسال هر پیامک فارسی و لاتین با سیم‌کارت دائمی همراه‌اول به‌ترتیب ۹/۹ و ۲۳/۲ تومان و هزینه‌ی ارسال هر پیامک فارسی و لاتین با سیم‌کارت‌ اعتباری همرا‌ه‌اول به‌ترتیب ۱۱/۶ و ۲۷/۴ تومان است. هزینه‌ی ارسال هر پیامک فارسی و لاتین برای سیم‌کارت دائمی ایرانسل به‌ترتیب ۹/۹ و ۲۳/۲ تومان و هزینه‌ی ارسال هر پیامک فارسی و لاتین با سیم‌کارت‌ اعتباری ایرانسل به‌ترتیب ۱۱/۵ و ۲۰/۹ تومان برآورد می‌شود. همچنین، هزینه‌ی ارسال هر پیامک فارسی و لاتین با سیم‌کارت دائمی رایتل به‌ترتیب ۹/۹ و ۲۳ تومان و هزینه‌ی ارسال هر پیامک فارسی و لاتین با سیم‌کارت اعتباری رایتل به‌ترتیب به ۹/۹ و ۲۳ تومان می‌رسد.

مقاله‌های مرتبط:

در تبصره‌ی ۶ ماده‌‌واحده‌ی لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از افزایش قیمت پیامک تا مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال برای اجرای قوانین حمایت از حقوق معلولان و سامان‌دهی کودکان کار و خیابان دراختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد. لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ با سقف ۲،۴۰۰ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بودجه‌ای درحدود ۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. این بودجه باید صرف برنامه‌ی تجاری‌سازی ارتباطات و فناوری اطلاعات و برنامه‌ی توسعه فن‌آفرینی ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأمین و توسعه‌ی زیرساخت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأمین و توسعه‌ی زیرساخت‌ها، ‌خدمات، کاربردها و مدیریت بخش فضایی، تنظیم، نظارت، تأمین و توسعه‌ی زیرساخت اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارها، آموزش تخصصی فناوری‌های دیجیتال، تأمین و توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأمین و توسعه‌ی فناوری‌های نوین فضایی و دیجیتالی، اعمال مقررات و مدیریت بهینه‌سازی منابع کمیاب بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و برنامه پژوهش و راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات شود.