نسخه‌های فیزیکی اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حذف شد

نسخه‌های فیزیکی اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حذف شد

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طی ابلاغیه‌ای به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و باقی مشمولان بخش عمومی مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی و حذف فرایند ارسال نسخ فیزیکی را ابلاغ کرد.

در پی انتشار این ابلاغیه، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی فراهم شده است. با استفاده از این قابلیت جدید که نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی است، دیگر نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نیست؛ بر این اساس از این پس تنها نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز، امضا و مُهر شده و در سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری می‌شود.

بهره‌برداری از این قابلیت، حذف یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجع حضوری در سال را به‌همراه خواهد داشت. از دیگر مزایای استفاده از این قابلیت می‌توان به حذف عملیات چاپ و اسکن، کاهش حمل‌و‌نقل، حفاظت از محیط‌زیست و از همه مهم‌تر سهولت در امور کاربران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی اشاره کرد.

باتوجه‌به اینکه درحال‌حاضر بهره‌برداری از این قابلیت نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز است، تا زمان اخذ گواهی مذکور یا به‌عبارتی تا پایان مردادماه، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد بلامانع خواهد بود. همچنین در این ابلاغیه، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سازمان‌ها و نهادها تأکید کرده است که از اول شهریورماه دستگا‌ه‌های متقاضی شرکت در مناقصات دیگر اجازه ارسال نسخه‌ی فیزیکی مدارک خود را نخواهند داشت.