میزان سفر مردم در خرداد ۳/۵ برابر نوروز بوده است

میزان سفر مردم در خرداد ۳/۵ برابر نوروز بوده است

اطلاعات منتشر شده توسط سرویس نقشه‌ی نشان حاکی از افزایش ۳/۵برابری سفرها در خردادماه نسبت‌به تعطیلات سال نو است. آمارهای پیشین منتشر شده حاکی از آن بود که سفرهای نوروزی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۷۱ درصد کاهش داشت؛ برکسی پوشیده نیست که این کاهش متأثر از شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها در سفرهای جاده‌ای بود. بااین‌حال آمار نشان می‌دهد که روزهای تعطیل در خردادماه مردم را به سفررفتن تشویق کرده است. البته شرایط شیوع کرونا اکنون همانند اسفندماه سال پیش شده، اما با بازگشایی حداکثری مراکز مختلف، تمامی فعالیت‌ها ازسوی مردم نیز به حالت عادی بازگشته است.

همان‌طور که اشاره کردیم، میانگین روزانه مسافرت‌ها در ۹ محور‌ مهم کشور ۳/۵ برابر بیشتر از سفرهای نوروزی بوده است:

نمودار نشان از افزایش سفرهای خرداد نسبت به تعطیلات نوروز

از بین ۹ مسیر مهم سفر در خردادماه، محور «تهران-قم»، ۳۰ درصد از حجم سفرها را به خود اختصاص داده است و پس از آن محور‌ «کرج- رشت» با ۱۹ درصد و «تهران-همدان» با ۱۶ درصد بیشترین حجم سفرها را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع سفر در محور‌های اصلی کشور طی خردادماه سال جاری را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید:

نمودار نشان از توزیع سفر در محورهای مهم کشور

محور «تهران-قم» در خردادماه شلوغ‌ترین محور مهم سفرها در کشور بوده است. محور «کرج-رشت» درمقایسه‌با ایام نوروز شاهد افزایش ۴/۵برابری سفرها بوده است. باید یادآور شویم که محور «کرج-چالوس» در ایام نوروز بارها مسدود و رفت‌وآمدهای آن محدود شد؛ به‌همین‌علت اکنون این محور به‌میزان ۱۶/۵برابر افزایش تردد را نشان می‌دهد.