معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری حذف شد

معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری حذف شد

براساس مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار، از‌این‌پس معافیت ۵۰ دلاری گوشی‌های پستی و معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری حذف خواهد شد. همچنین، هر شخص فقط یک بار در سال می‌تواند گوشی مسافری به نام خود رجیستر کند.

معاون فنی گمرک ایران به ایسنا گفت: «دیگر مزیتی برای ورود گوشی‌های مسافری و پستی وجود ندارد و بیش از یک گوشی واردشده ازطریق پست مرجوع خواهد شد.» مهرداد جمال ارونقی توضیح داد پیش‌از‌این، کالاهای پستی به‌شرطی‌ که جنبه‌ی تجاری پیدا نمی‌کردند، تا ۵۰ دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه‌ی کارت بازرگانی ترخیص می‌شدند؛ اما بررسی‌های گمرک نشان داد ورود گوشی‌های پستی نوعی جنبه‌ی تجاری پیدا کرده است. ارونقی گفت:

مشاهده شد افراد از کشورهای دیگر، به‌خصوص کشورهای همسایه ازجمله عراق و افغانستان و ترکیه گوشی به ایران پست می‌کردند که این از نظر گمرک ایران طبیعی به‌نظر نمی‌رسید.

مقاله‌های مرتبط:

بر‌همین‌اساس، معافیت ۵۰ دلاری گوشی‌های پستی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه‌ی حقوق ورودی حذف شد؛ درنتیجه از‌این‌پس، ورود گوشی‌های پستی بدون هیچ معافیتی است و حقوق ورودی گمرکی آن‌ها براساس نرخ سنا و با پرداخت دو برابر سود بازرگانی انجام می‌شود. همچنین، اگر بیش از یک گوشی به نام شخص پست شده باشد، گمرک ایران مازاد آن را مرجوع و فقط یک گوشی را رجیستر خواهد کرد.

معاون فنی گمرک یادآور شد حذف معافیت برای گوشی‌های پستی و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن باعث می‌شود اختلاف قیمتی ۲/۵ میلیون تومانی گوشی پستی درمقایسه‌با گوشی همراه مسافری برداشته شود.

افزون‌براین، مهرداد ارونقی خبر داد با بررسی‌های انجام‌شده قرار شد معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری نیز حذف و حقوق و عوارض ورودی گوشی مسافری با نرخ سنا محاسبه شود. درنتیجه، در‌حال‌حاضر واردات گوشی همراه مسافری با دو برابر سود بازرگانی و دریافت حقوق و عوارض گمرکی برمبنای سامانه سنا انجام می‌شود. ارونقی می‌گوید با‌توجه‌به این تصمیمات، واردات گوشی همراه مسافر و پستی دیگر مزیتی برای افراد سودجو نخواهد داشت.