مبلغ تراکنش‌های اینترنتی در فصل نخست سال جاری، رشد ۲۱۲/۷ درصدی را ثبت کرد

مبلغ تراکنش‌های اینترنتی در فصل نخست سال جاری، رشد ۲۱۲/۷ درصدی را ثبت کرد

سامانه‌ی شاپرک، آمارهای مرتبط با خریدهای اینترنتی، موبایل و پایانه‌های فروش را در فصل اول سال ۱۳۹۹ منتشر کرد که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تحلیل آن‌ها را دراختیار رسانه‌ها قرار داد. به‌طور خلاصه آمارها نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های اینترنتی نسبت به فصل مشابه سال گذشته، رشدی ۱۷/۶ درصدی را ثبت کرده و به ۴۲۳ میلیون تراکنش رسیده است.

نکته‌ی قابل‌توجه برای فعالان کسب‌وکارهای مجازی در گزارش اخیر شاپرک، سهمی است که تراکنش‌های خرید اینترنتی از کل تراکنش‌های انجام‌شده دارند. طبق آمار اخیر، سهم تراکنش‌های اینترنتی به ۵/۸ درصد رسید. آمار مهم دیگر مجموع مبلغ تراکنش‌ها را نشان می‌دهد که با رشد ۲۱۲/۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. آمار مذکور برای فصل اول سال گذشته، ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

خرید از موبایل

با وجود افزایش حجم و مبلغ تراکنش‌ها و خصوصا تراکنش‌های اینترنتی، شاهد کاهش تعداد تراکنش‌ها ازطریق موبایل بوده‌ایم. تعداد تراکنش‌های موبایل در فصل اول سال ۹۹، کاهش ۲۰/۳ درصدی را تجربه کرد و به ۳۰۶ میلیون تراکنش رسید. البته مبلغ تراکنش‌ها رشد پنج درصدی را تجربه کرد و به مجموع ۲/۶ هزار میلیارد تومان رسید. در فصل مشابه سال گذشته، ۲/۵ هزار میلیارد تومان تراکنش موبایلی ثبت شده بود. درنهایت تراکنش‌های موبایل ازلحاظ تعداد سهم ۴/۲ و ازلحاظ مبلغ سهم ۰/۳ درصدی از کل تراکنش‌ها داشته‌اند.

خرید از پایانه‌های فروش

مقاله‌های مرتبط:

ازلحاظ تعداد تراکنش‌های خرید پایانه‌ی فروش، در فصل اول سال ۱۳۹۸ آمار ۵/۴۲۳ میلیون تراکنش ثبت شد. این آمار در سال جاری با رشد ۲۰/۴ درصدی به ۶/۵۳۰ میلیون تراکنش رسید. نکته‌ی قابل‌توجه اینکه سهم تراکنش‌های خرید پایانه‌ی فروش در سه‌ماهه‌ی نخست سال ۹۹ از تعداد کل تراکنش‌ها، ۹۰ درصد بوده است و ازلحاظ مبالغ تراکنش‌ها نیز سهم ۸۰/۵ درصدی ثبت شد. از نظر مبلغ، تراکنش‌های پایانه‌ی فروش به رکورد ۶۳۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مجموع ۷۹۲ هزار میلیارد تومان سال گذشته، رشد ۲۴/۷ درصدی را نشان می‌دهد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در پایان گزارش خود، سهم تهران را از مبلغ کل تراکنش‌ها بررسی کرده است. در فصل بهار امسال، سهم تهران از تراکنش‌های خرید با موبایل به ۹۷/۴ درصد رسید. سهم تهران از تراکنش‌های خرید از پایانه‌های فروش نیز برابر با ۲۴ درصد عنوان شد. از سوی دیگر سهم تهران از تراکنش‌های خرید اینترنتی برابر با ۹۲.۷ درصد گزارش می‌شود.