ماینر رفسنجان خاموش شد

ماینر رفسنجان خاموش شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمان دستور توقف استخراج رمز ارز در فارم رفسنجان را دارد. این فارم متعلق به شرکت ایرانی توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین است.

به گزارش فارس، با اینکه میزان استفاده از برق در مزرعه استخراج رمز ارز رفسنجان معادل ۱۷۴ مگاوات و معادل ۰/۴ درصد از کل مصرف برق کشور است، این مزرعه به‌دلیل اعتراض مردم و مسئله‌ی آلودگی هوا ناشی از کمبود برق خاموش شد. ابوذر صالحی، مدیرکل روابط عمومی شرکت توانیر در همین راستا گفت: «بنا به درخواست مردم شریف ایران، ماینر رفسنجان امروز خاموش شد.»

صالحی درخصوص داشتن مجوز مزرعه رفسنجان نیز اظهار کرد، ازآنجاکه استخراج رمز ارز به‌عنوان صنعت دارای مجوز قانونی است، ولی اولویت فعلی در کشور، استمرار تأمین برق واحدهای مسکونی است. پیش از این هم وزارت نیرو اعلام کرده بود که در شرایط کمبود برق، واحدهای استخراج رمز ارز باید به‌کمک این وزارت‌خانه بیایند.

به گزارش وزارت نیرو، مرکز استخراج رمزارز مستقر در منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی رفسنجان استان کرمان با ظرفیت ۱۴۰ مگاوات، بزرگ‌ترین مرکز قانونی استخراج رمز ارز در کشور است.

سخن‌گوی صنعت برق چندی پیش، میزان مصرف برق متعلق به استخراج رمزارز در کشور را ۶۰۰ مگاوات اعلام کرد که حدود یک درصد از کل مصرف روزانه برق در دی‌ماه را شامل می‌شود.

*عکس تزیینی است.