قوانین مربوط‌به قاچاق ارز برای رمزارزها نیز صدق می‌کند

قوانین مربوط‌به قاچاق ارز برای رمزارزها نیز صدق می‌کند

در جلسه‌ی روز دوشنبه‌ی مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، با ماده ۱۷ این لایحه موافقت شد و براین اساس، تمامی رمزارزها ارز واقعی شناخته شده و احکام و مقررات دیگر ارزها درمورد آن‌ها هم صدق می‌کند. بنابراین تمام مقررات مربوط به قاچاق ارز درمورد آن‌ها نیز اجرایی می‌شود.

طبق ماده ۲ لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

  • ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز
  • هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز
  • انجام هر رفتاری که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد
  • هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
  • انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی (کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند)
  • عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم کند.
  • عدم ارائه‌ی صورتحساب خرید معتبر با ارائه‌ی صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
  • عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

بانک مرکزی در این لایحه مکلف شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز را در روزنامه‌ی رسمی کشور و درگاه اینترنتی این بانک منتشر کند.