طرح ترافیک فعلا در تهران اجرا نمی‌شود 

طرح ترافیک فعلا در تهران اجرا نمی‌شود 

سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر اولویت سلامت مردم در زمان شیوع ویروس کرونا، گفت:

در این مرحله فاصله گذاری هوشمند اجباری نیست و در هر استانی بنا بر شرایط، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند تصمیم مناسب دیگری بگیرند و ما در ستاد مقابله با کرونا همواره آماده مشورت دهی و پاسخگویی به آنها هستیم. 

طرح ترافیک فعلاً در تهران اجرا نمی‌شود. زیرا در حال حاضر بهترین امکان جابجایی برای شهروندان، استفاده از وسیله شخصی است.