ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است

ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آماری از ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در سال ۱۳۹۸ در کشور منتشر کرد. طبق این آمار، ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۴/۹۲ درصد در سه‌ماهه‌ی ابتدایی سال منتهی به تیر، به ۳۴/۸۹ درصد در سه‌ماهه‌ی پایانی منتهی به سال ۱۳۹۹ رسیده است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت

مقاله‌های مرتبط:

در بخشی از آمار سازمان تنظیم مقررات، به تعداد روستاهای مجهز به ارتباط تلفن ثابت اشاره می‌شود که در پایان سال ۱۳۹۸، به ۵۲،۱۳۸ منطقه رسید. این آمار نشان‌دهنده‌ی ارتباط ۸۴/۴۷ درصد از روستاهای کشور است. در فصل اول سال ۱۳۹۸، تعداد روستاهای مجهز به ارتباط تلفن ثابت ۵۱،۷۸۵ منطقه بود که ۴۶،۵۲۷ روستا هم به اینترنت خانگی دسترسی داشتند.

همان‌طورکه گفته شد، ضریب نفوذ تلفن ثابت در سه‌ماهه‌ی آخر سال ۱۳۹۸ به ۳۴/۸۹ درصد رسید که کاهش آن را درمقایسه‌با فصل‌های قبلی نشان می‌دهد. در این فصل، تعداد خطوط دایر به ۲۸،۹۸۰،۹۳۷ خط رسید. البته تعداد خطوط منصوبه‌ی تلفن ثابت تا پایان سال ۳۸،۹۸۰،۴۰۰ خط بوده است. این آمار در فصل اول ۲۹،۰۰۹،۲۴۳ خط دایری و ۳۸،۵۰۶،۴۹۲ خط منصوبه را نشان می‌دهد. درحقیقت، افزایش خطوط منصوبه برای مشترکان و فعال‌‌نشدن ارتباط‌ها و خط‌ها ضریب نفوذ را در فصل پایانی سال ۱۳۹۸ کاهش داد.