سامانه واحدی برای ارسال پیامک از دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی می‌شود

سامانه واحدی برای ارسال پیامک از دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی می‌شود

در شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوب شد تا سامانه یکپارچه پیام ایران به‌منظور کاهش تردد شهروندان و سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شود. از دیگر کارکردهای سامانه‌ی یکپارچه پیام ایران باید به کاهش زمینه‌ی تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم ازجمله جعل و کلاه‌برداری و نقض حریم خصوصی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخ‌گویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران اشاره کرد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران وظیفه‌ی راه‌اندازی سامانه‌ی مذکور را در مدت ۶ ماه و با استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود مانند پلتفرم دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برعهده دارد. براین‌اساس، باید امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان به‌وجود بیاید.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات چهار وظیفه را در همین زمینه برای سازمان فناوری اطلاعات ایران مشخص کرده است:

  • ایجاد امکان ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ بین هریک از دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر در سه ماه
  • فراهم‌کردن زیرساخت‌های دولت همراه و سایر ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه‌ی دولت هوشمند برای امکان دریافت و ارسال پیام در برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و درگاه‌های واحد در دو ماه
  • ارسال و دریافت پیامک برای هریک از دستگاه‌های اجرایی از شماره‌ی اختصاصی تخصیص‌یافته ذیل سرشماره‌ی ۴۰۴۰ حداکثر در دو ماه
  • ارائه‌ی خدمات هریک از دستگاه‌های اجرایی از شماره‌ی کد دستوری اختصاصی USSD تخصیص‌یافته ذیل سرشماره‌ی ۴* حداکثر در یک ماه

درمقابل، دستگاه‌های اجرایی هم مکلف می‌شوند تا از بستر «سامانه پیام ایران» حداکثر در ۶ ماه برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ازقبیل پیامک و نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند. با راه‌اندازی سامانه‌ی یکپارچه‌ی پیام، ارسال پیامک دستگاه‌های اجرایی خارج از «سامانه‌ی پیام ایران» به مخاطبان ممنوع خواهد شد تا از ارسال پیام‌های جعلی جلوگیری شود. به همین منظور، پیامک‌ها تنها باید از سرشماره‌ی اختصاصی دستگاه دولتی در سامانه پیام ایران ذیل سرشماره‌ی ۴۰۴۰ یا mask شماره مربوط به دستگاه ارسال شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضوابط فنی و اجرایی موردنیاز برای اتصال سامانه‌های مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی با سامانه‌ب کارپوشه‌ی ملی ایرانیان را تدوین و اجرایی کند. سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم باید با پیش‌بینی هزینه، از تخصیص اعتبار از محل تملک دارایی سرمایه‌ای یا پرداخت هرگونه وجه ذی‌حسابان برای سامانه‌های موازی با «پیام ایران» یا هزینه‌های تبادل پیام خارج از سامانه‌ی پیام ایران جلوگیری کند.

مقاله‌ی مرتبط:

طبق مصوبه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات می‌تواند خدمات موضوع این مصوبه شامل «پیام ایران» و «کارپوشه‌ی ملی ایرانیان» و «دولت همراه» را با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب ارائه‌دهندگان خدمات دولت هوشمند ارائه کند و تعرفه‌ی خدمات هم مطابق با مصوبات مراجع ذی‌ربط خواهد بود.