درگاه شفافیت برای انتشار عمومی داده‌های آماری دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود

درگاه شفافیت برای انتشار عمومی داده‌های آماری دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود

شانزدهمین جلسه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۷ مهر برگزار شد. در این جلسه با تأیید رئیس‌جمهور، مصوب شد تا با راه‌اندازی درگاه شفافیت، همه‌ی دستگاه‌های اجرایی در سه ماه داده‌های آماری خود را قرار دهند و تمامی سازمان‌های اجرایی باید داده‌ها و اطلاعات مدنظر را در درگاه‌های شفافیت در دامنه‌های رسمی (ترجیحاً به‌نام shafaf.) ایجاد کنند.

برهمین‌اساس، قرار است داده‌های دستگاه‌های اجرایی شامل موارد زیر دردسترس عموم قرار بگیرد:

 • هزینه‌کرد ۶ ماهه و عملکرد مالی سالانه‌ی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته
 • معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و روش انتخاب
 • دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌داری)
 • آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه و تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی
 • همه‌ی قوانین و مقررات و پیش‌نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع
 • تمامی مجوزهای صادرشده به‌همراه فهرست گیرندگان مجوز
 • برنامه‌های توسعه و برنامه‌های راهبردی
 • فرایند استخدام و تخصیص پست و ارتقای مقام
 • صورت‌جلسات شوراها، هیئت‌عامل، هیئت‌مدیره‌ی مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیم‌گیر دستگاه
 • نشر همه‌ی اسناد مربوط به سفارش و اجرا و نتایج حاصل از پژوهش
 • معرفی مدیران دستگاه اجرایی
 • تولید و دردسترس قراردادن تمامی اطلاعات قابل‌استفاده برای کسب‌وکارها و فراداده‌ی آن‌ها

براساس مصوبه‌ی مذکور، نشر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ممنوع است و اطلاعات مربوط به داده‌های شخصی هم نباید منتشر شود. بااین‌حال، داده‌های ذکر شده باید به‌گونه‌ای منتشر شوند که برای افراد و ماشین (ربات‌ها) قابل‌خواندن باشند و بدون دریافت هزینه به‌اشتراک گذاشته شوند. تضمین به‌روزبودن داده‌ها و امکان دریافت یک‌جا، از دیگر شرایط درج داده‌های عمومی عنوان شده است.

درگاه DATA.GOV.IR برای دردسترس قراردادن اطلاعاتِ دستگاه‌های اجرایی معرفی شده است و سازمان فناوری اطلاعات ایران هم مسئول ایجاد و نگه‌داری توسعه‌ی درگاه یکپارچه داده‌های باز کشور است.