خدمات دستگاه‌های اجرایی در درگاهی واحد اطلاع‌رسانی می‌شود

خدمات دستگاه‌های اجرایی در درگاهی واحد اطلاع‌رسانی می‌شود

سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد نقشه راه دولت الکترونیک سال ۱۳۹۳ و همچنین مصوبه شورای ‌عالی اداری در اسفندماه ۱۳۹۵، مسئول طراحی و پیاده‌سازی «سامانه مدیریت خدمات دولت» شد.

سامانه مدیریت خدمات دولت به نشانی mardom.ir، درگاه واحدی برای اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم است و شامل چهار زیرسامانه با عناوین «سامانه مدیریت خدمات دولت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی»، «سامانه ملی خدمات دولت؛ ویژه مردم»، «سامانه پیگیری خدمت؛ ویژه مردم» و «سامانه راهبری میز خدمت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی» می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه مدیریت خدمات دولت به‌طور آسان، سریع و جامع، به خدمات دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات متمرکز و به‌روز و شیوه‌ی ارائه‌ی خدمات دسترسی پیدا کنند؛ از جمله جزئیات در خصوص مدارک لازم برای دریافت خدمات، شرایط دریافت خدمات، هزینه‌های هر خدمت و قوانین و مقرراتی که به موجب یک خدمت ارائه می‌شود. همچنین قابلیت پیگیری خدمات در سامانه‌ی جدید دولت وجود دارد.

به‌گفته‌ی رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور، در این سامانه ۱۶۱ دستگاه اجرایی اعم از دستگاه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها و استان‌داری‌ها، همچنین ۲۵۷۸ کاربر که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در این سامانه هستند، به ارائه‌ی ۵۷۸۵ خدمت می‌پردازند.

مقاله‌های مرتبط:

سامانه مدیریت خدمات دولت سال گذشته در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد و اطلاعات به‌روز و قابل اتکایی برای دستگاه‌های اجرایی در راستای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ در حوزه‌ی دولت الکترونیک تأمین می‌کند. به‌گفته‌ی شراره بخت‌جو، رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی، این سامانه می‌تواند موازی‌کاری‌ها دستگاه‌های اجرایی را نیز شناسایی کند. بخت‌جو در خصوص شیوه‌ی استفاده‌ی مردم از سامانه‌ی مذکور می‌گوید:

«این سامانه، مردم را در خصوص شیوه‌ی ارائه‌ی خدمات راهنمایی می‌کند؛ مثلاً اگر خدمت الکترونیکی باشد، لینک دریافت خدمت هم وجود دارد و افراد با کلیک روی لینک، به سامانه‌ی دستگاه اجرایی ارائه‌دهنده‌ی خدمت هدایت می‌شوند. اگر خدمت به‌صورت غیر الکترونیکی باشد، اطلاع‌رسانی درخصوص خدمت و بخشی از شناسنامه‌ی آن در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.» به‌گفته‌ی او، امکان پیگیری وضعیت خدمت درخواستی و نظرسنجی درخصوص آن هم برای مردم وجود دارد؛ اما در حال ‌حاضر تنها در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و سه استان به اجرا گذاشته شده است.

سامانه راهبری میز خدمت به‌موجب ماده (۱۷) مصوبه حقوق شهروندی و دستورالعمل میز خدمت حضوری و الکترونیک راه‌اندازی شده است و کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند میز خدمت حضوری خود را مستقر و میز خدمت الکترونیکی را راه‌اندازی کنند. این موضوع به ‌دلیل کندی در روند ارزیابی فرم‌های میز خدمت پیگیری شد و اکنون کلیه‌ی مراحل ارزیابی میز خدمت حضوری و الکترونیکی دستگاه‌ها در سامانه‌ی راهبری میز خدمت امکان‌­پذیر است؛ همچنین شبکه‌ای از ارزیابان میز خدمت در کشور وجود خواهد داشت. سامانه راهبری میز خدمت فعلا به‌صورت آزمایشی در ۳۰ دستگاه ستادی و واحدهای استانی قزوین، هرمزگان و خوزستان به اجرا گذاشته شده است.

به‌گفته‌ی رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت خدمات دولت به‌طور مستمر رصد می‌شود و در ارزیابی عملکرد سالانه‌ی آنان تأثیر بسزایی دارد.