تهران به برنامه جهانی شهرهای هوشمند پایدار پیوست

تهران به برنامه جهانی شهرهای هوشمند پایدار پیوست

کلان‌شهر تهران با هدف افزایش تعاملات و همکاری‌ بین‌المللی در چارچوب برنامه‌ی تهران هوشمند به برنامه‌ی جهانی اتحاد شهرهای هوشمند پایدار (U4SSC) پیوست. برنامه‌ی تهران هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران طراحی و ارائه شده و مسیر تهران را در جهت هوشمندسازی مشخص کرده است. اهداف و چشم‌اندازهای هوشمندی تهران و پروژه‌ها و اقدامات لازم نیز در برنامه‌ی تهران هوشمند تبیین شده است.

برنامه‌ی اقدام بین‌المللی در حوزه‌ی شهرهای هوشمند پایدار با نام اتحاد شهرهای هوشمند پایدار، با همت اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU)، مشارکت بیش از ۱۵ نهاد معتبر بین‌المللی و بیش از ۱۰۰ نهاد شهری از کشورهای مختلف جهان طراحی شد.

مقاله‌ی مرتبط:

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، از جمله اهداف این برنامه‌ی جهانی، ایجاد یک پلتفرم مرجع جهانی برای تبادل دستاوردها، اشتراک دانش و زمینه‌سازی تعیین و اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی عملکرد در مسیر هوشمندسازی شهرهای مختلف جهان است.

ساختار پیشنهادی در این برنامه، به شهرها امکان می‌دهد روشی استاندارد برای جمع‌آوری داده یا اطلاعات مورد نیاز از شاخص‌های کلیدی عملکرد مربوط به شهرهای هوشمند پایدار را در سه بُعد اقتصاد، جامعه و فرهنگ و محیط زیست در اختیار داشته باشند.