تعداد پیامک ‌های ورودی به اپراتورهای تلفن همراه کاهش پیدا کرده است

تعداد پیامک ‌های ورودی به اپراتورهای تلفن همراه کاهش پیدا کرده است

مطابق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۸ تعداد پیامک‌های ورودی به هر یک از اپراتورهای تلفن همراه، هشت میلیارد بوده است. این آمار در سه‌ماهه‌ ابتدایی سال ۱۳۹۹ به بیش از هفت میلیارد رسید که نشان از کاهش قابل‌توجه دارد.

تعداد پیامک‌های ارسال‌شده توسط هر یک از اپراتورهای تلفن همراه در سه‌ماهه‌ی‌ ابتدایی سال، نشان می‌دهد در این مدت درمجموع، بیش از هفت میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۲۹۵ پیامک به اپراتورهای تلفن همراه از سمت سایر اپراتورها، ارسال شده است.

درمقابل، در سه‌ماهه‌ چهارم سال ۱۳۹۸، تعداد پیامک به اپراتورهای تلفن همراه از سمت سایر اپراتورها، از مرز هشت میلیارد و ۳۴ میلیون و ۶۳۷ هزار گذشته بود. بنابراین آمار سه‌ماهه ابتدایی سال جاری حاکی از کاهش تعداد پیامک‌های ورودی به اپراتورها است.

شاخص سه‌ماهه اول ۱۳۹۹
تعداد پیامک خروجی به سمت سایر اپراتورهای سیار ایرانسل ۳،۲۲۰،۱۷۲،۹۱۵
رایتل ۱۳۱،۳۱۳،۹۳۵
جمع کل ۳،۳۵۱،۴۸۶،۸۵۰
تعداد پیامک ورودی از مبدأ سایر اپراتورهای سیار ایرانسل ۳،۳۷۳،۶۱۴،۶۰۲
رایتل ۳۲۵،۹۱۰،۹۳۷
جمع کل ۳،۶۹۹،۵۲۵،۵۳۹
تعداد پیامک درون شبکه‌ای همراه اول ۵۰،۳۸۷،۷۷۴،۵۷۳

تعداد پیامک صادره و وارده در اپراتور همراه اول تا پایان سه‌ماهه اول ۱۳۹۹

تعداد پیامک‌های خروجی از اپراتور ایرانسل به سایر اپراتورها در مجموع بیش از سه میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۷۶۹ هزار عدد و تعداد پیامک‌های ورودی از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور ایرانسل، بیش از سه میلیارد و ۲۲۶ میلیون و ۵۲۸ هزار عدد بوده است. همچنین تعداد پیامک‌های درون‌شبکه‌ای ایرانسل، بیش از چهار میلیارد و ۷۱۹ میلیون و ۸۰۶ هزار عدد بوده است.

شاخص سه‌ماهه اول ۹۹
تعداد  پیامک خروجی به سمت سایر اپراتورهای سیار همراه اول ۳،۳۴۲،۱۹۳،۵۴۷
رایتل ۱۷۸،۵۷۵،۵۴۰
سیار کیش
جمع کل ۳،۵۲۰،۷۶۹،۰۸۷
تعداد پیامک ورودی از مبدأ سایر اپراتورهای سیار همراه اول ۲،۹۷۹،۹۷۶،۲۵۹
رایتل ۲۴۶،۵۰۴،۱۷۰
سیار کیش
جمع کل ۳،۲۲۶،۵۲۸،۶۶۳
تعداد پیامک درون شبکه‌ای ایرانسل ۴،۷۱۹،۸۰۶،۰۴۱

تعداد پیامک صادره و وارده در اپراتور ایرانسل تا پایان سه‌ماهه اول ۹۹

تعداد پیامک‌های خروجی از اپراتور رایتل به سایر اپراتورها در مجموع بیش از ۴۲۶ میلیون و ۸۶۰ هزار عدد و تعداد پیامک‌های ورودی از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور رایتل، بیش از ۳۱۰ میلیون و ۹۰۲ هزار عدد بوده است. همچنین تعداد پیامک‌های درون‌شبکه‌ای رایتل، بیش از ۸۰ میلیون و ۲۸۶ هزار عدد بوده است.

شاخص سه‌ماهه اول سال ۹۹
تعداد پیامک‌های خروجی به سمت سایر اپراتورهای سیار همراه اول ۲۰۳،۷۳۴،۲۳۵
ایرانسل ۲۲۳،۱۲۶،۴۲۸
سیار کیش
جمع کل ۴۲۶،۸۶۰،۶۶۳
تعداد پیامک ورودی از مبدأ سایر اپراتورهای سیار همراه اول ۱۲۹،۴۲۴،۶۱۱
ایرانسل ۱۸۱،۴۷۷،۴۸۲
سیار کیش
جمع کل ۳۱۰،۹۰۲،۰۹۳
تعداد پیامک درون شبکه‌ای رایتل ۸۰،۲۸۶،۲۶۴

تعداد پیامک صادره و وارده در اپراتور رایتل تا پایان سه‌ماهه اول سال ۹۹

باتوجه‌به نقش پررنگ پیام‌رسان‌ها در سال‌های اخیر، مردم ترجیح می‌دهند ارتباطات مجازی خود را بااستفاده از پیامک هدایت نکنند؛ به همین علت شاهد کاهش تعداد پیامک‌های ارسالی از خطوط تلفن همراه هستیم. آیا شما هنوز از پیامک برای ارتباط با دیگران استفاده می‌کنید؟