بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بدون دفترچه هم می‌توانند خدمات درمانی و دارو دریافت کنند

بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بدون دفترچه هم می‌توانند خدمات درمانی و دارو دریافت کنند

طبق بخشنامه‌ی جدید معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی و باتوجه‌به محدودیت‌های کرونایی، دریافت خدمات درمانی و دارو در داروخانه‌ها برای بیمه‌شدگان با ارائه‌ی جلد دفترچه‌ی درمانی امکان‌پذیر خواهد بود. این به‌شرطی است که دفترچه حاوی شماره بیمه و مشخصات فرد بیمه‌شده باشد یا کارت ملی ارائه شود.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانی که اوراق دفترچه‌ی درمانی آن‌ها در ایام تعطیلی کرونایی به اتمام رسیده یا می‌رسد، دیگر لازم نیست برای دریافت دفترچه درمانی جدید به شعب و کارگزاری‌های تأمین‌اجتماعی مراجعه کنند. همچنین، پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد می‌توانند با استفاده از امکان نسخه‌نویسی الکترونیک ازطریق سامانه خدمات الکترونیک تأمین اجتماعی بدون نیاز به استفاده از برگ دفترچه درمانی نسخه صادر کنند.

مقاله‌ی مرتبط:

علاوه‌بر این، اگر به هر دلیلی امکان تولید نسخه‌ی پزشکی به‌صورت الکترونیک وجود نداشته باشد، پزشکان و درمانگران طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند طبق روال جاری پس از مشاهده‌ی استحقاق درمانی مراجعان، تجویزات پزشکی را در سربرگ بنویسند. برای این کار نیز، نیاز است درصورت استفاده از نسخه کاغذی، نام، نام‌خانوادگی، تاریخ ویزیت، کدملی و شماره بیمه بیمار در سربرگ ثبت‌ شود.

پرداخت سهم سازمان تأمین اجتماعی به پزشکانی که نسخه‌نویسی الکترونیک انجام می‌دهند، در همان روز و برای داروخانه‌ها نیز برابر با ۳۰ درصد سهم در همان روز خواهد بود. در این بخشنامه، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی موظف شده‌اند سربرگ کاغذی مطب پزشک را پذیرش و براساس آن، خدمات ارائه کنند.