بودجه عمرانی مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت

بودجه عمرانی مرکز ملی فضای مجازی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت

در بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش چشمگیر بودجه‌ی مرکز ملی فضای مجازی درمقایسه‌با سال جاری دیده می‌شود.

به‌گزارش پیوست، بودجه سرمایه‌ای مرکز ملی فضای مجازی ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر شده است. این افزایش در بخش بودجه‌ی هزینه‌ای حدود ۷ میلیارد تومان است. باتوجه‌به اینکه بودجه‌ی مرکز ملی فضای مجازی از زمان تأسیس در سال ۱۳۹۱، به‌صورت مستمر افزایشی بوده است، جایگاه مهم آن در ساختار اداری کشور بیش‌ازپیش نمایان می‌شود. عمده‌ی برنامه‌هایی که در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ برای این مرکز ذکر شده است، «رصد فضای مجازی کشور» به‌چشم می‌خورد.

بودجه‌ی سال آینده‌ی این مرکز، ۶۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. در بخش بودجه‌ی هزینه‌ای نیز، مرکز ملی فضای مجازی بالغ‌بر ۲۲ میلیارد و ۶۹۹ میلیون تومان بودجه دریافت خواهد کرد؛ البته احتمال تغییر این ارقام وجود دارد.

در بخش ردیف‌های متفرقه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی مرکز ملی فضای مجازی نیز، «طرح‌های کلان ملی فضای مجازی کشور» و «اجرای طرح‌های زیرساختی و طرح‌های کلان فضای مجازی کشور» قرار دارند. بودجه‌ی اختصاص‌یافته برای این دو طرح، برابر با ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بودجه عمرانی و ۳ میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای است که به رقم بودجه‌ی مرکز ملی فضای مجازی افزوده شده‌ است.

نام شورا و مرکز ملی فضای مجازی در دریف‌های درآمدی دولت هم دیده می‌شود و بابت مجوزهای صادره‌ی این مرکز، ۱۰۰ میلیون تومان درآمد در نظر گرفته شده است که روند افزایشی درمقایسه‌با سال جاری را نشان نمی‌دهد.