امیر ناظمی: تعدد سامانه‌های احراز هویت، خلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی است

امیر ناظمی: تعدد سامانه‌های احراز هویت، خلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی است

به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی،معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعدد سامانه‌های احراز هویت را عامل سردرگمی مردم و نارضایتی بخش خصوصی‌ عنوان کرد. به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات، درحال‌حاضر «سماوا» به‌عنوان سامانه‌ی احراز هویت معتبر در فضای مجازی، با وظیفه‌ی تطبیق کدملی و شماره تلفن همراه افراد فعالیت دارد و وجود سایر سامانه‌های متعدد احراز هویت در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی، موازی‌کاری و خلاف مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی است.

امیر ناظمی، موازی‌کاری در زمینه‌ی احراز هویت را با مخاطراتی همراه دانست و آن را زمینه‌ای برای ایجاد ناامنی در حوزه‌ی امنیت اطلاعات، به خطر افتادن حریم خصوصی افراد، سردرگمی مردم، نارضایتی بخش خصوصی، تخصیص غیربهینه بودجه‌ی بخش دولتی و هدررفت هزینه‌های دولت عنوان کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مجمع صاحبان سهام سازمان، محورهای چهارگانه‌ی عملیاتی برنامه‌ی بودجه اعم از دولت الکترونیک، مدیریت شبکه‌ی ملی اطلاعات، کسب و کارهای نوپا و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را تشریح کرد. به گفته‌ی امیر ناظمی، ایران در حوزه‌ی دولت الکترونیک در سال گذشته، تجربه‌ی رشد چند برابری را داشته که به شرح ذیل است:

  • رشد دو برابری از تعداد ۲۷ دستگاه سرویس‌دهنده به ۵۲ دستگاه
  • رشد دو برابری از ۶۸ دستگاه خدمت گیرنده به ۱۵۳ دستگاه
  • رشد دو و نیم برابری از ۳۵ خدمت به ۸۳۷ خدمت
  • انجام بیش از ۸۱۶ میلیون تراکنش در سال گذشته ازطریق مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX)